Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Ons aanbod

Akkerweg 4, Riel

€525.000 k.k.

  • Perceeloppervlakte 2650 m2
Terug naar het volledige overzicht

Omschrijving

Bouwkavel Akkerweg 4 te Riel
Op een landelijke gewilde locatie bieden wij thans te koop aan een mooie bouwkavel ten behoeve van het realiseren van een vrijstaande ruime villa met bijgebouw. Er is reeds een vergunning verstrekt voor een fraaie nieuwbouwvilla.

Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Richtprijs € 525.000,– kosten koper.
Aanvaarding i.o.

Deze locatie is gelegen ten zuidwesten van de kern Riel in de bebouwingsconcentratie Looienhoek.

Riel is een typisch Brabants esdorp, welke langgerekt van vorm zijn. Deze zogenaamde kransakkerdorpen breidden zich uit naarmate de beschikbare bouwgrond rondom de akkers vol raakte. Nieuwe vestigingen vonden dan wat verderop aan de wegen rondom de akkers plaats. Dit nederzettingspatroon is in Riel goed bewaard gebleven. De eerste ontginningsactiviteiten hebben in Riel al in de 7e eeuw plaatsgevonden. De blokvormige verkaveling, waarbij akkers door hagen en houtwallen omheind werden om het vee te weren, is in Riel nog steeds te herkennen. In de
eeuwen vóór het gebruik van kunstmest werden de akkers vruchtbaarder gemaakt door er zoden op te leggen die met dierlijke mest waren vermengd. Dit verklaart het holle, hoge karakter van de oude akkers. De dorpsstructuren werden bepaald door een dorpsplein met een driehoekige vorm, de zogenaamde Frankische driehoeken. Deze Frankische driehoeken zijn in Riel nog heel herkenbaar aanwezig. De bewoning concentreerde zich nabij deze dorpspleinen.

Bouwvoorschriften Woningen
Er wordt ingezet op traditionele landelijke architectuur. De nieuwe vrijstaande woningen dienen daarbij gesitueerd te worden aan en georiënteerd te worden op het lint Akkerweg. Om doorzichten naar het achterliggende landschap te kunnen waarborgen, dient tussen de bouwvolumes ruime afstand aanwezig te zijn. Variatie in architectuur en variatie in de afstanden tussen de verschillende bouwvolumes heeft nadrukkelijk de voorkeur. De woningen dienen op een afstand van minimaal 10 meter van de weg, met bij voorkeur een verspringende rooilijn, gesitueerd te worden.

De woningen hebben een rechthoekige of vierkante hoofdvorm met topgevel. Deze hoofdmassa bestaat uit 1 of 1,5 bouwlaag met een kap van 45-60 graden. De hoofdmassa is strikt traditioneel. De kapvorm is een gelijkbenig zadeldak, waarbij variatie in de nokrichting gewenst is. De goten en overstekken dienen bescheiden van afmeting te zijn. De goothoogte bedraagt maximaal 4,5 meter en de (bouw)hoogte bedraagt maximaal 9 meter. De ontsluiting vindt plaats
vanaf het voorterrein. Bijgebouwen mogen aangebouwd worden of los staan van het hoofdgebouw. De bijgebouwen mogen tegen de achtergrens van het bouwvlak aan geplaatst worden en zijn qua grootte ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

In de voorgevel mogen geen erkers, balkons of andere uitbouwen worden toegepast. Elementen zoals schoorstenen en dakkapellen zijn toelaatbaar, maar dienen ondergeschikt te zijn aan de hoofdmassa. De gevels van de woningen en bijgebouwen dienen uitgevoerd te worden in baksteen. Er dient een rode of bruine baksteen gebruikt te worden. De dakbedekking dient te bestaan uit riet of dakpannen in een kleurenspectrum van donkerrood naar grijs(blauw). De architectuur en het kleur- en materiaalgebruik van de woning en bijgebouwen moet passen bij de landelijke omgeving. De toe te passen materialen dienen een natuurlijke uitstraling te hebben en gedempt van toon en kleur te zijn. Bijgebouwen moeten in hoofdvorm en kap zijn afgestemd op het hoofdgebouw. Variatie in de architectuur van de woningen is gewenst. Onderstaande schets geeft een mogelijke invulling van de locatie. Met de situering van de vrijstaande bijgebouwen achter de hoofdmassa van de woningen wordt voorkomen dat de open ruimten tussen de woningen volgebouwd wordt.

Groene erfascheidingen
De erfafscheidingen van de kavels dienen te bestaan uit beplanting in de vorm van hagen. Schuttingen en muren als erfafscheiding zijn ongewenst. Bij voorkeur dient een traditionele erfbeplanting met hagen bestaande uit beuken, haagbeuken, meidoorn en dergelijke opgaande grote boomvormers zoals inlandse eiken, linden en hoogtamfruit bomen te worden toegepast. De bestaande grote bomen aan de voorzijde van het perceel dienen behouden te blijven en onderdeel uit te gaan maken van de nieuwe groenen voortuinen.

Erfverharding en parkeren
Per woning wordt één inrit toegestaan met een maximale breedte van 4 meter. Op de uitgewerkte inrichtingsschets is de situering van de inritten aangegeven. De inrit en de erfverharding aan de straatzijde zal uitgevoerd moeten worden met klinkerstraatwerk. Per woning geldt een parkeernorm van minimaal twee parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren. Deze norm is exclusief de eventuele parkeermogelijkheden in een eigen garage.
Hoofdgebouw
Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:
a. per bouwvlak mag niet meer dan één vrijstaande woning worden gebouwd;
b. de woning dient te worden gebouwd binnen het op de verbeelding aangeduide bouwvlak, waarbij de voorgevel van de woning dient te worden opgericht in de op de verbeelding aangeduide voorgevellijn;
c. de inhoud mag niet meer bedragen dan 1000 m³;
d. de goothoogte mag niet meer bedragen de goothoogte zoals aangeduid op de verbeelding;
e. de (bouw-)hoogte mag niet meer bedragen dan de (bouw)hoogte zoals aangeduid op de verbeelding;
f. wanneer op de verbeelding de aanduiding ‘kap’ is opgenomen dient het hoofdgebouw te worden afgedekt met een kap met een gelijkbenig zadeldak en met een dakhelling zoals aangeduid op de verbeelding;
g. wanneer op de verbeelding de aanduiding ‘plat’ is opgenomen dient het hoofdgebouw te worden afdekt met een plat dak of een dak met een dakhelling van maximaal 15°.

Bijgebouwen
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen gelden de volgende regels:
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen mogen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
b. vrijstaande bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 2 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
c. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 100 m² per woning;
d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
e. de (bouw)hoogte mag niet meer bedragen dan 5 meter;
f. de afstand van vrijstaande bijgebouwen tot het dichtstbijzijnde punt van de woning mag niet meer bedragen dan 15 meter;
g. de kapvorm/dakvorm van het bijgebouw dient overeen te komen met de dakvorm/kapvorm van het hoofdgebouw.

Bouwwerken geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:
a. de (bouw)hoogte van terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedragen dan 1 meter, voor het overige mag de (bouw)hoogte van terreinafscheidingen niet meer bedragen dan 2 meter;
b. De (bouw)hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 5 meter;
c. Voor de bouw van onoverdekte zwembaden geldt dat de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 100 m² en de afstand tot het dichtstbijzijnde punt van de woning niet meer dan 15 meter.

Gebruiksregels
Binnen de bestemming ‘Wonen’ is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen en aan-huis-verbonden bedrijven toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:
a. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 60 m²;
b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
c. detailhandel is niet toegestaan;
d. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.

bron: Akkerweg-Poppelseweg gemeente Goirle, bestemmingsplan onherroepelijk (vastgesteld 2011-05-31)

Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×